Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.alda-sport.pl dostępny pod adresami www.alda-sport.pl; www.alda-rowery.pl;prowadzony jest przez przedsiębiorstwo:

PFH Alda Halina Damek

NIP 547-024-15-77

Regon 070421862

Siedziba firmy

ul. Żywiecka 158
43-365 Wilkowice

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.alda-sport.pl w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;

b. Sprzedający – sklep internetowy www.alda-sport.pl prowadzony w ramach przedsiębiorstwa określonego w ust. 1 niniejszej części.

 

II Zamówienia

 

III Koszt i warunki przesyłki

 

 

Waga przesyłki

Przesyłka priorytetowa

Przesyłka priorytetowa za pobraniem

Do 1 kg

11 PLN

19 PLN

1-2kg

13 PLN

21 PLN

2-5kg

15 PLN

23 PLN

5-10kg

25 PLN

33 PLN

pow. 10kg

35 PLN

43 PLN

 

 

W przypadku firmy kurierskiej opłata za przesyłkę wynosi:

 

 

Waga przesyłki

Cena

Do 5 kg

19PLN

5-10 kg

24 PLN

10-20 kg

49 PLN

20-30 kg

55 PLN

 

 

 

IV Formy płatności

 

V Odstąpienie od umowy

 

 

 

VI Reklamacje

PFH Alda Halina Damek

ul. Żywiecka 158

43-365 Wilkowice

 

 

 

VII Dane osobowe

 

VIII Postanowienia końcowe

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas -

PFH Alda Halina Damek

ul. Żywiecka 158
43-365 Wilkowice

e-mail:biuro@alda.bielsko.pl

telefon: 33/817 18 13

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: www.alda-sport.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

Niniejszy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, należy dołączyć do wysłanego towaru. Konsument może skorzystać z niniejszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe do wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

………………..……………………………..

(miejscowość, data)

.........................................

imię i nazwisko konsumenta

........................................

adres konsumenta

..............................................................

(nazwa, adres, numer telefonu, fax, oraz

e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep&am