Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.alda-sport.pl dostępny pod adresami www.alda-sport.pl; www.alda-rowery.pl;prowadzony jest przez przedsiębiorstwo:

PFH Alda Halina Damek

NIP 547-024-15-77

Regon 070421862

Siedziba firmy

ul. Żywiecka 158
43-365 Wilkowice

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają:

a. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.alda-sport.pl w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;

b. Sprzedający – sklep internetowy www.alda-sport.pl prowadzony w ramach przedsiębiorstwa określonego w ust. 1 niniejszej części.

 

II Zamówienia

 • Sprzedający oferuje produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalne.

 • Wyjątkiem od ofert produktów nowych są narty używane, o stanie których Klient jest informowany telefonicznie, a także mailowo z załączonymi fotografiami produktu.

 • Podane ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w Polsce.

 • Cena towaru widniejąca podczas składania zamówienia jest ceną wiążącą dla Sprzedającego i Klienta.

 • Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez całą dobę 7 dni w tygodniu, natomiast telefoniczne pod numerem 33/ 817 18 13 w godzinach 10-18 w dni powszednie i 9-14 w soboty.

 • Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 • Podczas składania zamówienia Klient podaje dane, które niezbędne są do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem informacji o przyjęciu zamówienia.

 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni.

 • Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu doręczenia towaru Klientowi.

 

III Koszt i warunki przesyłki

 • Klient ma możliwość odbioru towaru osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych za wcześniejszym umówieniem terminu odbioru.

 • Do podanej w sklepie internetowym ceny należy doliczyć opłatę za przesyłkę.

 • Opłata za przesyłkę uzależniona jest od wagi zakupionego towaru i wybranej formy płatności.

 • W przypadku Poczty Polskiej opłata za przesyłkę wynosi:

 

 

Waga przesyłki

Przesyłka priorytetowa

Przesyłka priorytetowa za pobraniem

Do 1 kg

11 PLN

19 PLN

1-2kg

13 PLN

21 PLN

2-5kg

15 PLN

23 PLN

5-10kg

25 PLN

33 PLN

pow. 10kg

35 PLN

43 PLN

 

 

W przypadku firmy kurierskiej opłata za przesyłkę wynosi:

 

 

Waga przesyłki

Cena

Do 5 kg

19PLN

5-10 kg

24 PLN

10-20 kg

49 PLN

20-30 kg

55 PLN

 

 

 • W przypadku przesyłki kurierskiej za pobraniem do kosztów przesyłki należy doliczyć 11 PLN.

 • Jeżeli wartość zamówienia przekroczy wartość 1 999 PLN, towar dostarczany jest bezpłatnie na terenie kraju za pomocą Poczty Polskiej.

 • Jeżeli przy opisie produktu zamieszczona jest informacja o bezpłatnej dostawie, to jest ona niezależna od wartości zamówienia.

 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki (paragon, faktura VAT) wraz z formularzem oświadczeniem odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz pouczeniem w tym zakresie.

 

IV Formy płatności

 • Przy dokonywaniu płatności za zamówienie można skorzystać z następujących form płatności:

  1. przesyłka za pobraniem,

  2. przesyłka z przedpłatą na konto bankowe,

  3. za pomocą Centrum Rozliczeniowego DotPay (płatności internetowe z banków lub za pomocą kart płatniczych),

  4. system ratalny Santander.

 • Danymi Sprzedającego do dokonania płatności poprzez przelew bankowy są:

  PFH Alda Halina Damek ul. Żywicka 158, 43-365 Wilkowice

  Nr rachunku bankowego 45 1050 1070 1000 0001 0013 5409 prowadzony przez ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała

 • Płatności za zamówienia powinny być dokonywane dopiero po potwierdzeniu zamówienia.

 

V Odstąpienie od umowy

 

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego może zrezygnować z towaru kupionego przez internet bez podania przyczyny w ciagu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 • Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je pocztą tradycyjną na adres:

   

  PFH Alda Halina Damek

  ul. Żywiecka 158
  43-365 Wilkowice

   

 • lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@alda.bielsko.pl

 • Klient może również skorzystać z zamieszczonego na stronie internetowej formularza odstąpienia od umowy.

 • Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 • Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 • Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 • Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

 

VI Reklamacje

 • Klient może skorzystać z gwarancji producenta lub importera lub rękojmi Sprzedającego

 • W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@alda.bielsko.pl lub pocztą tradycyjną na adres :

PFH Alda Halina Damek

ul. Żywiecka 158

43-365 Wilkowice

 • Klient będący konsumentem może złożyć reklamację w ciągu dwóch lat od dnia odebrania produktu

 • Konsument przesyła do Sprzedającego reklamowany produkt na własny koszt, który po uwzględnieniu reklamacji jest konsumentowi zwracany przez sprzedawcę.

 • Załączenie paragonu lub lub faktury nie jest konieczne do złożenia reklamacji, jednak w celu ułatwienia jej rozpatrywania prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodów zakupu.

 • Zgłoszenia reklamacji można dokonać w jakiejkolwiek formie dostatecznie określającej powody reklamacji, reklamowany przedmiot i osobę zgłaszająca reklamację.

 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 • O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 • W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

 • Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 • Konsumentowi przysługuje prawo wyboru czy chce skorzystać z gwarancji producenta czy z rękojmi zapewnianej przez sprzedawcę.

 • Prosimy o zaznaczenie jaką formę reklamacji Państwo wybierają. Jeśli napotkają Państwo na jakiekolwiek trudności w realizacji swoich praw gwarancyjnych lub rękojmi wynikającej ze zgłoszonej reklamacji prosimy zwrócić się do firmy o pomoc.

 

 

 

VII Dane osobowe

 • Zgodnie z ustawa o danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 833) dane Klientów przechowywane są w zbiorze Sprzedającego i wykorzystywane są tylko do obsługi Klientów oraz prowadzenia akcji promocyjnych Sprzedającego z zachowaniem wymogów zabezpieczeń danych określonym w przepisach.

 • Klient w każdym czasie ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich modyfikacji, a także usunięcia ze zbioru Sprzedającego.

 

VIII Postanowienia końcowe

 • Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów są własnością ich producentów i zostały użyte w celu informacyjnym.

 • W przypadku, stwierdzenia, iż jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z prawem, postanowienie to nie wiąże Klienta i jest zastępowane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 • Składając zamówienie, Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas -

PFH Alda Halina Damek

ul. Żywiecka 158
43-365 Wilkowice

e-mail:biuro@alda.bielsko.pl

telefon: 33/817 18 13

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: www.alda-sport.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

Niniejszy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, należy dołączyć do wysłanego towaru. Konsument może skorzystać z niniejszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe do wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

………………..……………………………..

(miejscowość, data)

.........................................

imię i nazwisko konsumenta

........................................

adres konsumenta

..............................................................

(nazwa, adres, numer telefonu, fax, oraz

e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep&am

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.